Praktilisi soovitusi koprajahiks

Ivar Kiisküla

Küttimine püssiga:
 • Laskepaigale lähene alttuule,vaikselt.
 • Ära käi üle urgude,tammile lähene altvoolu.
 • Tulista ainult pähe,lase "kindla peale",püüdes tabada aju,
  kasutades kuulipüssi või kartetshi üle 5 mm (distants 10m)
  muidu sukeldub.
 • Kasuta abivahendit,näiteks latti,mille otsas konks või
  pika varrega kahva saagi kättesamiseks veest.
 • Tutvu eelnevalt maastikuga ja valmista laskepaik ette.
  Ülevalt alla tulistades on tabamisvõimalus suurem.
 •   Küttimine püünisraudadega
  Conibear-330
  :
 • Lase vesi alla,alustades alumisest tammist.püünisrauad
  pane põhitammile,topelt rauad kraavi põhja üles- ja
  allavoolu elupaika.Kobras rändab ära tihtipeale ülesvoolu
 • Laiema kraavi puhul paigalda püstistest tokkidest tõke,
  mille keskpaika jäta vahe raudade jaoks.Rauad kinnita
  tokkidega ja kata pealt okstega.
 • Rauad aseta vee alla,kuid püüavad ka 15-20 cm vees.
  Kui rauad on vee all,aseta mõlemale poole raudu vee-
  pinnale latid,et kobras enne raudadeni jõudmist sukelduks
 • Rauad pane võimalikult tammi eesserva,muidu matab
  rauad kinni.
 • Pehmesse kraavipõhja aseta rauakaarte alla risti vetti-
  nud roigas,vältimaks raudade vajumist mudasse.
 • Truubiava sulge spetsiaalse kaasaskantava võrega,milles
  paikneb ava ülesvinnastatud raudade paigaldamiseks.Võre
  saab valmistada kuuselattidest või metallist.
 • Raudade panekul ära käi üle urgude,siis ei tule kobras
  mitu päeva välja.
 • Plussid:
 • Ei vaja erilisi füüsilisi pingutusi.
 • Liha kõlblik inimtoiduks.
 • Saab koprad kätte madalatelt aladelt,
  kus muud jahipidamisviisid ebaefektiivsed.
 • Miinused:
 • Kobras tuleb välja alles hämaras,eriti sügisel.
 • Ei pruugi alati saaki kätte saada, erit sügavas vees ja kui
  lask pole väga täpne.
 • Naha kvaliteet langeb (kuuliaugud).
 • Valikküttimine raskendatud,kuid saab eristada noori ja
  vanu loomi.
 • Koprakahjustuse likvideerimine (tammide mahakiskumine)
  vajab eraldi ettevõtmist ja jäetakse enamasti tegemata.
 • Plussid:
 • Saab kvaliteetse naha.
 • Saab kasutada madalatel soostunud aladel,kus eluspüük
  on väheedukas.
 • Võimalik püüda ka talveperioodil jää alt.
 •   Miinused:
 • Liha kõlbab ainult koeratoiduks,sest veri jääb sisse.
 • Kui püügikoht kaugel,on transpordikulud suured,pane
  samasse piirkonda mitmed rauad.
 • Raud ei vali tapab kõik,ka saarma.
 •    
  Eluspüük:
  Kõige raskem,oskusi ja vahendeid nõudev,kuid suurimaid
  elamusi pakkuv,sobiva maastiku ja hea õnne korral kõige
  produktiivsem jahipidamisviis.Eriti sobilik kasutada kahjustamis
  kohtades kuivenduskraavidel ja väikestes ojades mineraalmaal,
  kus langused suured ja veetase on võimalik kiiresti alla viia.
  Vajalik spetsiaalne püügivarustus.Ära haara uimastamata
  kobrast käega tagumisest jalast, muidu hammustab!Tasasel
  maal jookseb kobras kiiresti.On soovitav kollektiivne (2-3
  jahimeest) ettevõtmine.
  Eluspüügi teostamisel vajalik püügivarustus
  selle kasutamise järjekorras:

 • Konks tammi lõhkumiseks: tugeva 1,5 m varre ja rist-
  käepidemega 3-4 haruga vigel(hang),mille harud on painu-
  tatud 90-kraadise nurga alla.
 • Piirdevõrgud 2tk: 3-4 m pikk, 1,5m kõrge otstes latid,
  mis ulatuvad 40cm üle alumise serva.Alumise serva külge
  kinnita metallkett,et võrk põhjas püsiks.Piirdevõrgud on
  vajalikud ojadel ja suurematel kraavidel,kus vesi pidevalt
  peale voolab,samuti seal, kus kobraste elukoht on tammile
  lähedal.Võrkudega takistatakse kobrast alla- ning üles-
  voolu põgenemist.
 • Kahvad püüdmiseks: võru 8mm metallist, läbimõõt 60-
  80cm ,tugevast võrgust koti pikkus 1,5m , vars 1,5 kuni 2m
  soovitav teha transpordil äravõetav.Praktikas õigustab
  ennast jämedast 50mm sammuga võrgust koonilise kujuga
  kahv.
 • Metallsond urgude kindlakstegemiseks, soovitav värvi-
  lise käepidemegs,muidu kipub maastikul ära kaduma,läbi-
  mõõt ca 10mm, pikkus 1,2m.
 • Teritatud labidas ja kirves urgude lahtikaevamiseks.
 • Kõige tähtsam persoon - urukoer ,kes annab märku
  kus koprad peidus on, ei karda vett ja loomad välja ajab.
 • Plussid:
 • Saab kvaliteetse naha ja liha.
 • Lisaks kobraste väljapüügile likvideeritakse kahjustus täie-
  likult.
 • Kui korraga kõiki kopraid kätte ei saa,annab tammide maha-
  kiskumine vajalikud eeltingimused raudade panekuks.Soovitav
  panna mitmed rauad.
 • Võimalik teostada valikküttimist:
  hõlpsalt saab eristada emased,neil on kaenla all nisad.
 • Võimalus teostada kollektiivjahti - atraktiivne jahielamus.
 • Miinused:
 • Väheedukas turbasel ja soostunud väikese langusega aladel.
 • Füüsiliselt väga raske töö.
 • Püüki saab teostada ainult soojaperioodil.
 •    

  Rauad vee all,pane tähele sukeldumislatte.

   

  Rauad madalas vees.