Väike abi esimestel sammudel padrunite iselaadimisel


Kasutatud materjal pärineb Norma kodulehelt

Samm-sammult lühijuhend aimu saamiseks kesktulepadrunite laadimisest.


   
1. Puhasta ja kontrolli üle padruni kestad.Praagi välja hülsid,mille kael on lõhenenud ja välispinnal on tugevaid kriipimis jälgi või tugevaid kestaheitja jälgi padrunipõhjal.       3.Erinevat marki hülsside maht on erinev,sorteeri hülsid põhjal oleva markeeringu järgi ja lae samal ajal ainult ühte marki hülssidesse.Juuresolevalt fotolt on näha,et hülsid erinevad seina ja põhja paksuselt ning sütikuava kuju poolest.Need erinevused avaldavad mõju kiirusele,rõhule ja konsistentsi-le.Seega lae erinevat marki padruneid eraldi gruppides.
   
4.Kaela puhatamiseks püssirohu jääkidest kasuta spetiaalset nailonist puhastusharja.   5.Õlita hülsid kergelt õlituspadjaga,näppudega või kergelt pihustades.Ettevaatust õlitamisel,et hülsid ei saaks muljuda .Ära õlita hülsi õlga.   6.Aseta õlitatud hülss pressi hülsihoidjasse kalibreerimi-seks.Veendu,et hülss oleks korralikult pesas,seejärel vajuta pressi kang sujuva ja kindla liigutusega lõpuni alla.
   
7.Peaksid tundma,kuidas matriits vormib hülsi kaela sisepinda,hülsi välispinda ja eemaldab süti-ku.Kalibreerimiseks läheb vaja keskmist jõudu,kui tunned,et pressi tööks pead rakendama liialt palju jõudu ja sa ei tunneta pressi õiget tööd,lõpeta hülsi töötlemine ja praagi hülss välja.Puhasta hülss lapiga õlist ja aseta eraldi kalibree-rimata hülssidest.Samuti puhasta oma käed õlist,et mitte rikkuda sütikuid.   8.Kontrolli,et hülsid oleksid vastavas mõõdus.   9.Kui hülss osutus pikemaks,töötle see õigesse pikkusesse kasutades hülsi trimmijat.
   
10.Spetsiaalse kaela viimistleja-ga,eemalda kaelaserva ebatasasu-sed ja metallilaastud nii kaela sise-,kui välisservalt.   11.Puhasta sütikupesa spetsiaalse tööriistaga.   12.Siin etapp püstoli padruni laadimisel.
   
13.Sütiku paigaldamiseks eemalda pressist kalibreerimismatriits.Kui sinu pressil on sütikupaigaldamise seade,siis aseta sütik paigaldaja pesasse ja suru hoova abil sütik padruni sütikupessa.Suru sütik sütikupessa kindla sujuva ja tugeva survega,kuni tunned,et sütik puutub sütikupesa põhja.Sütik peab pessa minema küllalt tihedalt,kui tunned,et sütik läheb pessa kergelt,viitab see sütikupesa kulumisele ja hülss tuleb välja praakida.Vastasel juhul võib sütik tulistamisel pesast välja lennata.   14.Kui käsil on suurema partii laadimine,kasuta spetsiaalset sütikupaigaldamise vahendit.
.
 

15.Kontrolli igat hülssi , veendumaks ,et sütik on korralikult pesas.Sütik peab jääma kergelt allapoole padrunipõhja pinda.

   
16.Kestade täitmine püssirohuga on kõige tähtsam ja vastutusrikkam operatsioon laadimise juures.Väga hoolikalt peab jälgima laengu kaalu ja täitma hülsi täpse etteantud kogusega.   17.Kui oled tootjate laadimis-andmetest välja valinud endale sobiva ,sea ülesse püssirohukaal.Pea meeles,et sinu kaal kaalub 1/10 täpsusega graanides.Käepärane on kasutada rohu puistamiseks kaalukausile vatavat abivahendit.   18.Enamus laadijaid kasutab püssirohu dosaatorit ehk rohukerijat.Seadet on kerge reguleerida õige püssirohu koguse peale.Esmakordsel kasutamisel kaalu rohukogused üle,kuni saavutad vajaliku koguse.Kaalu rohumõõtjaga kümme portsu valmis ja kaalu üle, veendumaks,et dosaator kaalub välja täpselt vajamineva koguse rohtu.Alles seejärel asu hülsse rohuga täitma.
   
19.Sa võid kaaluda iga laengu eraldi või kasutada rohumõõtjat kiiremaks laadimiseks.Igal-juhul on tark tegu vahetevahel kogused üle kaaluda,et kotrollida rohumõõtja täpsust.   20.Kui oled hülsid rohuga täitnud,lase neist silmadega üle käia leidmaks kesti,kuhu on sattunud topeltkogus rohtu või on mõni hoopis vahele jäänud.   21.Paigalda vastavalt tootja instruktsioonis soovitatud kuuli paigaldamise otsik.Enamus kuuli paigaldamise matriitse on varustatud hülsi valtsijaga kuuli valtsisoonde,kui kuulil on see ettenähtud.Enamus laadijaid eelistavad mitte valtsida ,välja-arvatud juhul,kui see on nõutud.Sa pead reguleerima matriitsi selliselt,et hülsihoidja ja matriitsi vahele jääks 1/16'' suurune lõtk.See hoiab ära kroogete tekkimise kuuli paigaldamisel.Ole kindel ,et hülss oleks korralikult asetatud hülsihoidjasse garanteerimaks õiget asetumist otsiku alla.
     
22.Aseta kuul hülsi suudmesse ja pressi kuul hülssi.Pressimise ajal toesta ning suuna kuuli sõrmedega kuni kuul on pressitud ettenähtud sügavusele.Padrun ongi valmis. 23.Kui oled lõpetanud padrunite laadimise,märgi karbile kuupäev,kuuli tüüp,püssirohu mark,laengu suurus,sütiku mark ja padruni kogupikkus.Hoia erinevad padrunid eraldi,eriti kui kasutad erinevaid laadimis komponente.
© Copyright by Nosler, Inc.
Fotomaterjal lingitud Norma kodulehelt.

 

Downloadi endale ühe võimalusterohkeima ballistikaprogrammi 30 päevane demo!