Ulukiotsija - mida ta endast kujutab ja kuidas töötab.


Tihti tuleb jahil olles ette olukordi, kus ebatäpse lasu tulemusena jääb surmavalt haavatud uluk leidmata.Olgu tegu siis vale laskemoona valikuga, väära distantsi hindamisega või lihtsalt käe vääratusega.

Ja siin tuleb uluki leidmisel appi ulukiotsija.Seade töötab Infrapuna Tehnoloogial, mis viimaste aastatega on jõudsalt arenenud.


Ulukiotsijat on lihtne kasutada.


Seadme sisselülitamiseks vajuta ja hoia all seadme küljel asuvat nuppu.Kui paneelil süttivad tuled lase nupp lahti.Seade lülitub alati sisse tehase poolt optimaalse "Auto Mode" seadistusega.
Kõige pealt süttivad tuled näitavad patareide laetuse astet,kui tulesi ei sütti vaheta patareid.

Kõige parempoolsem vilkuv tuli (Helina piiks) annab teada seadme valmisolekust tööks.

Skannimise ajal hoia seade pidevas liikumise, ära skanni katkendlikult.-Skaneerimise ajal hoia seadet horisontaalselt ja liiguta küljelt küljele imiteerides pintsli tõmbeid.Skanni ühtlaselt umbes 140 kraadist nurka.

Skannimise kiirus- Skannimise kiirus on tähtis.140 kraadise nurga skannimisele edasi-tagasi peaks kuluma aega umbes 3 sekundit.Õige skannimiskiiruse leiad juba peale väikest kokkupuudet ulukiotsijaga.

Skanni alati ühtlase kiirusega- Ebaõige skannimine, nagu katkendliku kiirusega skannimine, võib anda valesi signaale.Kui peale skaneerimist ei edasta seade ühtagi signaali, tähendab see seda, et skannitaval alal ei ole äratuntavat kiirejälge ning soojusallikat, mis oleks läbinud seadme väärnäitude filtrid.

Kauguse määramine soojusallikani- Kui leitakse signal, siis suund allikani on teada , aga kaugus mitte.Astu mõned sammud küljele ja skanni uuesti saades uue suuna.Soojusallikas on seal, kus kaks suunda lõikuvad.

Tugevajõuline / võsaläbiv / äratundev- Ulukiotsija ei ole lühikese tegevusraadiusega ja ainult avamaastikul töötamiseks.Ulukiotsija on tundlik, suure tegevusraadiusega seade, mis töötab ka kuumade ilmadega ja suures õhuniiskuses.Seade tungib läbi võsa ja metsa , et avastada varjunud uluk.Ulukiotsija teeb vahet väikestel mittetähtsatel signaalidel ja tähtsatel signaalidel.

Ulukiotsija on ettenähtud kiireks temperatuuri muutuste lugemiseks.

Tehnilised andmed:
temperatuuride vahemik : -20 kuni 100 kraadi Celsiuse järgi
toide : kaks AA patareid kestvusajaga 20 - 100 tundi
voolu tarve : 33 mA kasutades paneeli ja 8 mA kasutades kõrvaklappe
mõõtmed : läbimõõt 4 cm , pikkus 15 cm
kaal : 173 g
ekraan : 10 segmendist tulpdiagramm-paneel

Kaks tundlikku elementi ja vaateväli.
Seadmel on kaks temperatuurimõõtmis elementi, vasakpoolne ja prempoolne ning elementide kaugus teineteisest on 1/3 vaateväljast (edaspidi VV).Vaateväli koosneb seega vasakpoolsest ja parempoolsest mõõdetavast väljast ning nendevahelisest mittemõõdetavast väljast.
Kumbki element mõõdab temperatuuri oma vaateväljas s.t. vasak element vasakpoolses väljas ja parempoolne element parempoolses väljas.

Kui seadmega skaneerida üle uuritava ala, siis soojust kiirgav objekt satub ühe elemendi mõõtevälja ennem,kui teise.Seade võrdleb pidevalt vasakpoolset ja parem-poolset välja, et leida tähendust omavaid temperatuuri erinevusi.

Vaateväli suureneb kauguse suurenedes, olles umbes suhtes 10x10.Näiteks 100m kaugusel on VV 10m x 10m ja 1000m kaugusel 100m x 100m.

 

 

 

Menüüd

Seade lülitub alati sisse tehase poolt vaikimisi optimaalse häälestusega

Seadme menüüs liigutakse ühe nupuga.Menüüsse sisenemiseks vajuta küljel olevat nuppu kiiresti kaks korda.
Nüüd oled sisenenud menüüsse.Süttib kaks tuld

Jäta meelde :

 • topelt vajutusega sisened menüüsse
 • topelt vajutusega salvestad oma valiku
 • ühe vajutusega liigud järgmise menüü või valiku peale

  1. menüü - heli tugevus - 8 tugevus astet ühest kuni kaheksani
  2. menüü - skannimise moodus - üks = automaatne , kaks = fikseeritud
  3. menüü - tundlikkus - viis astet üks kuni kaheksani
  4. menüü - summutus - viis astet üks kuni viis
  5. menüü - taimer - üks = sees , kaks = väljas


  Esimene menüü , topelt klõps sisenemiseks.Üks vajutus heli tugevusastme seadmiseks.Vajalik tugevus leitud,tee uuesti topelt klõps salvestamiseks ja tagasi pöördumiseks , displeil jälle

  Teine menüü , üks vajutus ja displeile ilmub teine menüü auto või fikseeritud mode.
  Sisenemiseks topelt klõps ,sea kas auto või fikseeritud mode peale , topelt klõps salvestamiseks ja 6 sekundilise kalibreerimise alustamiseks.Kalibreerimise ajal skanni ala nagu tavaliselt.Peale kalibreerimise lõpetamist pöördub seade tagasi põhimenüüsse , displeil

  Kolmas menüü , üks vajutus ja displeile ilmub kolmas menüü tundlikkus.
  Sisenemiseks topelt klõps , displeile ilmub momendil kasutatud tundlikkuse aste , säti endale vajalik tundlikkus (valikud on 1,2,3,6 ja 8) , seejärel topelt klõps salvestamiseks ja tagasipöördumiseks peamenüüsse.
  Displeil . Tundlikkus on seatav nii auto , kui ka fikseeritud modes.

  Neljas menüü , üks vajutus ja displeile ilmub neljas menüü summutus.
  Sisenemiseks topelt klõps , displeile ilmub momendil kasutatud summutuse aste.Sea summutuse aste endale vajalik (valikud on 1,2,3,4 ja 5), seejärel topelt klõps salvestamiseks ja tagasipöördumiseks peamenüüsse.Displeil .Signaalid , mis on väiksemad või sama suured , kui summutuse aste , ignoreeritakse.Summutus on reguleeritav nii auto , kui ka fikseeritud modes.

  Viies menüü , üks vajutus ja displeile ilmub viies menüü taimer.
  Kui taimer on asendis sees,siis lülitub seade automaatselt 10 minuti pärast välja,kui teda ei kasutata.Sisenemiseks topeltklõps , sea kas = sees või = väljas.Kui kasutad seadet liikumise tuvastamise detektorina, siis lülita taimer välja.Valik tehtud,siis topelt klõps salvestamiseks ja tagasipöördumiseks peamenüüsse.Displeil .

  Peamenüüst väljumiseks vajuta ja hoia nuppu all ,kuni tuled displeil hakkavad vilkuma või kui oled viienda menüü juures ,siis lihtsalt üks vajutus ja oledki skannimise modes.Displeil kõige parempoolne tuli vilgub iga kahe sekundi järel.

  Head kasutamist !